Kết nối với Anh Hòa:
 
BÁNH NGỌT PHÁP ANH HÒA - CƠ SỞ 1
BÁNH NGỌT PHÁP ANH HÒA - CƠ SỞ 1
05/07/2017 - 18684 lượt xem

BÁNH NGỌT PHÁP ANH HÒA - CƠ SỞ 1- 38 PHÙNG HƯNG


Địa chỉ : 38 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : (024) 3928 9833/ 3928 6689
Fax : (024) 3932 6288
Website : banhngotphap.vn

Chiết khấu bánh trung thu
Chiết khấu bánh trung thu